Sampagodu Vighnaraja

Carnatic composers (other than performing vidwans)
Post Reply
Lakshman
Posts: 13084
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 31

#1 Sampagodu Vighnaraja

Post by Lakshman »

This talented vaggeyakara has composed what I think is the very first tillAnA in hamsadhvani.
Here are the lyrics in kannaDa and English.

ತಿಲ್ಲಾನ
ರಾಗ : ಹಂಸಧ್ವನಿ
ತಾಳ: ಆದಿ
ರಚನೆ: ಸಂಪಗೋಡು ಎಸ್ ವಿಘ್ನರಾಜ

ಪಲ್ಲವಿ
ತಝಂ ತರಿ ಧಿಂತರಿ ತೋಂತರಿ ನಂತರಿಕಿಟ ತ ಧೀಂ ತಕ ಧೀಂ ತಕಿಟ ಧೀಂ ತರಿಕಿಟ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ತ,,ಧ್ಧಿ,,ತೋಂ,ನಂ , ತ,ಧ್ಧಿ,ತೋಂನಂ
ತ ತರಿಕಿಟತಕ
ಧಿ ತರಿಕಿಟತಕ ತೋಂ ತರಿಕಿಟತಕ

ನಂ,,ತೋಂ,ಧಿ,,ತ್ತಾ, ನಂ,ತೋಂಧಿ,ತ್ತಾ
ನಂ ತರಿಕಿಟತಕ
ತೋಂ ತರಿಕಿಟತಕ ಧಿ ತರಿಕಿಟತಕ

ಚರಣ

ನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತಿರೆ ನಾ
ಬಾಲಪಾಠದಿ ತಿಲ್ಲಾನ ಪಾಡುವೆ
ಓಂಕಾರ ರೂಪನ ಪಾಡಿಪೊಗಳುವ
ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡುನೀ ವಿಘ್ನರಾಜನಿಗೆ


tillAnA. rAgA : hamsadhvani. tALA: Adi. racane: Sampagodu S. VighnarAja.

pallavi
tajham tari dhimtari tOmtari namtarikiTa ta dhIm taka dhIm takiTa dhIm tarikiTa

anupallavi

ta,,dhdhi,,tOm,nam, ta,dhdhi, tOmnam ta tarikiTataka
dhi tarikiTataka tOm tarikiTataka

naM,, tOm, dhi,, ttA, nam, tOmdhi,ttA
naM tarikiTataka tOm tarikiTataka dhi tarikiTataka

caraNa

nartana gaNapati nATya mADutire nA bAlapAThadi tillAna pADuve
OmkAra rUpana pADi pogaLuva shaktiya koDu nI vighnarAjanige
chiTTe svara
G, G , RS RGPNP PGRSR S , , RSGRS PGNPG SNP
GR SGPS , GPNR, PNR G RS RSN SNP NPG PGR

Audio by the composer himself: https://www.sendspace.com/file/2z3khc

kmrasika
Posts: 1179
Joined: 10 Mar 2006, 07:55
x 4
x 10

#2 Re: Sampagodu Vighnaraja

Post by kmrasika »

Yes, Vighnaraja is indeed a very gifted
musician, coming from a musical background.
Here are some more clips featuring his own compositions. More available on his YT channel.

1) varṇa in kīrvāṇi
https://www.youtube.com/watch?v=__0E46PUkwc

2) varṇa in bindumālini: https://www.youtube.com/watch?v=LlUP3I1Ij3s

3)mātaṅgi dēvamanōhari:
https://www.youtube.com/watch?v=3iQQmKLHHRY

Post Reply