Priya sisters @ papanasam sivan Karnataka Sangeetha Sabha Chennai

Review the latest concerts you have listened to.
Post Reply
Swami
Posts: 87
Joined: 21 Dec 2015, 06:47
x 10

#1 Priya sisters @ papanasam sivan Karnataka Sangeetha Sabha Chennai

Post by Swami »

Papanasam sivan Karnataka Sangeetha Sabha - Chennai - 11-01-2020

Priya sisters
B anantha Krishnan
Sai giridhar
BS purushottaman

Here is the complete list for rasikas .

1. Vanajaksha - mandari varnam - adi - Mysore vasudevachraya

2. ninnuvinA marigaladA - Ritigowla - adi2kalai tisra nadai - Shyama sastry ( swaras at na madilo)

3. Enta muddo - bindumalini - adi - Tygarajar

4. Chittam irangatha enayya - sahana - Mishra chapu - papanasam sivan ( alapana , swaras @ chittam irangatha)

5. Mariyada gadyyya - bhairavam - adi - Tygarajar

6. Valli nAyaka - Shanmukhapriya - adi - hmb ( alapana ,[email protected] talli taNDri)

7. Ma ramanan Uma ramanan - hindolam - rupakam 2 kalai - papansam sivan ( alapana , neraval @ malai mEl uraibavan paarkaDal
alai mEl tuyilbavan paavana maa Ramanan , swaras @ ma ramanan)

8. Neevu devudavu - Sindhu bhairavi - eka - annamacharya

9. Sri Ranganatha guru - arabhi - adi - bharathi Ganesh

10. Tillana revathi - Mishra chapu - lalgudi jayaraman

11. Mangalam

rshankar
Posts: 13659
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 798
x 10

#2 Re: Priya sisters @ papanasam sivan Karnataka Sangeetha Sabha Chennai

Post by rshankar »

#4: I think is cittam irangAdEnayya....

Swami
Posts: 87
Joined: 21 Dec 2015, 06:47
x 10

#3 Re: Priya sisters @ papanasam sivan Karnataka Sangeetha Sabha Chennai

Post by Swami »

Yes , Ur rite.. by mistake it got auto correct.. thanks for pointing 👍

sureshvv
Posts: 5364
Joined: 05 Jul 2007, 18:17
x 145
x 16

#4 Re: Priya sisters @ papanasam sivan Karnataka Sangeetha Sabha Chennai

Post by sureshvv »

Happy that they are performing again.

Swami
Posts: 87
Joined: 21 Dec 2015, 06:47
x 10

#5 Re: Priya sisters @ papanasam sivan Karnataka Sangeetha Sabha Chennai

Post by Swami »

yes sir...

Post Reply