Vijay Siva, CMI, 1/Feb/2020

Review the latest concerts you have listened to.
Post Reply
sankark
Posts: 1982
Joined: 16 Dec 2008, 09:10
x 98
x 27

#1 Vijay Siva, CMI, 1/Feb/2020

Post by sankark »

With LRamakrishnan, NCBharadhwaj and SKrishna
In
Chennai Mathematical Institute, Siruseri

sadAbAlarUpApi followed by
pAhimAm srI rAjarAjeshwari
lalithE srI pravrddhE [email protected] talli shuba..pAtrudanE
latAngi aparAdhamulanniyu manninci [email protected] brOvu
sAmA guruguhAya bhaktAnugrahAya short [email protected] mantra.....sarvagnAyA
orukAlil sangu viruththam in dhanyAsi followed by
bAlakrishnan pAda malar
s'bharaNam manasu swAdhIna

sankark
Posts: 1982
Joined: 16 Dec 2008, 09:10
x 98
x 27

#2 Re: Vijay Siva, CMI, 1/Feb/2020

Post by sankark »

[email protected] tAnu gAdani enchuvAniki Tani

kOi kahiyo rE

ayyE meththakkadinam

dEvAram (pAl ninaindhUttum) kApi, sahAnA, sindhubhairavi

apAra karuNA sindhum

Eru mayilERi viLaiyAdum

mangaLam.

Post Reply