Sriranjani Santhanagopalan @ Sri Vedanta Desikar Temple, 09-03-'20

Review the latest concerts you have listened to.
Post Reply
sureshvv
Posts: 5363
Joined: 05 Jul 2007, 18:17
x 145
x 16

#1 Sriranjani Santhanagopalan @ Sri Vedanta Desikar Temple, 09-03-'20

Post by sureshvv »

Accompanists
------------
L.Ramakrishnan
Vijay Natesan
Sunil Kumar

Song list
-------
1. Pallandu pallandu, nattai
2. Begada, Kulam tharum selvam
3. Ganamurthe, T
4. Ambaramey thanneerey, Kalyani
5. Thunai purindarul, varamu, Sivan
6. Saveri, Sri rajagopala, D
7. Viruttam, Kondal vannanai (dwijavanti), Chediyaya valvinai (bhairavi), kannan kazhalinai (brindavana saranga)
8. Govinda govinda radha mukunda, brindavana saranga

Post Reply