Aabhogi Pada varnam - Lyrics

Classical Dance forms & related music
Post Reply
Unnykrish
Posts: 105
Joined: 23 Sep 2011, 10:48

#1 Aabhogi Pada varnam - Lyrics

Post by Unnykrish » 12 Mar 2012, 15:05

Posting a new pada varnam praising Lord Shiva, set in Abhogi Ragam. A humble effort towards the lyrics. Corrections are most welcome.

adbhuthamAna nadanam : Ragam Abhogi : Talam Adi

Pallavi
adbhuthamAna nadanam seyyum sabhApathiyE
Adi antham illA jyothiyE sathA gathi nEyE

Anupallavi
unnai nambi vandEn ayyA annai gowri nAyakanE
unnai nambi vandEn ayyA natarAjanE
unnai nambi vandEn ayyA kApAlEshanE
unnai nambi vandEn ayyA chidambarEshanE
unnai nambi vandEn ayyA EshanE paranE
unnai nambi vandEn ayyA brihadEshwaranE
unnai nambi vandEn ayyA pashupathEshanE
viramanin siram koytha paramanE arul thara

Cittaswara Sahithyam
mAnavar thozhum vAganE nandi vAhananE varam tharupavanE
vAsudEvan paniyum pAdam entru illai enaku thillai pathiye vErE gathiyE

Charanam
EshanE sarvEshanE paramEshanE kanpArennE
jagadEshanE

Charana Swara Sahithyam
1. sOhanE shEdA vEganE nandiyil manam magizhindidum
2. oru padam thOkki nintru muyalathin mEthe inai pAdam pakizhthAdum
3. malAi makal manathil akandu azhainthu kanakasabhayil dEvar munivar naduvil thadhim kinathom thadhIm kinathom thA dhIm kinathom ennu nadanam Adum haranE

Please see the video here http://www.youtube.com/watch?v=EGj6Eg5j ... re=related

Unnykrish
0 x

Unnykrish
Posts: 105
Joined: 23 Sep 2011, 10:48

#2 Re: Aabhogi Pada varnam - Lyrics

Post by Unnykrish » 17 May 2012, 18:14

Please someone could check the lyrics i posted ?

Unnykrish
0 x

Post Reply