The forum is now encrypted with a security certificate, you may note now that the forum URL has the https protocol

Bhama Kalaapam

Classical Dance forms & related music
Shalsie
Posts: 31
Joined: 30 Oct 2008, 14:24

Bhama Kalaapam

Post #1 by Shalsie » 12 May 2012, 14:47

Could someone tell me where I can find the lyrics for Bhama Kalaapam- Telugu or English either is fine.
0 x 

keeths
Posts: 64
Joined: 11 Aug 2008, 23:02

Re: Bhama Kalaapam

Post #2 by keeths » 14 Jun 2012, 18:11

Pallavi :Baamane Sathya Baamane
Vayyaari Muddula
Charanam 1: Baamane padihaaruvela komalulandarilona Lalanaa Cheliyaa maguvaa Sakiyaa
Raamaro Gopaala devuni Premano dochinadaana
Charanam 2: Inthine Chaamanthine Marudanthine viribanthine
Janathanamuna sathulalo nirajaananai veligetidaanaa
Charanam 3: Andamuna Aanandamuna Govindunaku neravindunai
Nandanandanudu endukaanaka Endamanduna krunguchunna
Charanam 4: Koorimi Saathraajithu koothurai Indarilona
Naadu Maganini baasi thalajaalakunnattidana
0 x 

aaaaabbbbb
Posts: 1367
Joined: 31 Jan 2010, 14:19
x 1
x 17

Re: Bhama Kalaapam

Post #3 by aaaaabbbbb » 14 Jun 2012, 21:01

Some corrections:

Pallavi::BhAmanE satyaBhAmanE vayyAri muddula
charanam1::BhAmanE padihAruvEla kOmalulandarilOna lalanA cheliyA maguvA sakiyA
rAmarO gOpAla dEvuni prEmanO dOcinadAnA
charanam2::inthinE chAmantinE marudantinE viribantinE
jANatanamuna satulalO nerajANanai veligETidAnA
charanam3::andamuna Anandamuna gOvindunaku neravindunai
nandanandanuDu endukAnaka enDamanduna krunguchunnA
charanam4::kUrimi sAtrAjitu kUturai indarilOna
nADu maganini bAsi tALajALakunnaTTidAna
0 x 

Shalsie
Posts: 31
Joined: 30 Oct 2008, 14:24

Re: Bhama Kalaapam

Post #4 by Shalsie » 24 Sep 2012, 19:36

Thank you!
0 x 


Return to “Natya”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests