KavithaigaL by Rasikas

Post Reply
Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2101 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 21 Jun 2018, 19:44

530
கங்கை வரும் !

நம்ம வீட்டு வாவியிலும் கங்கை பொங்கி வரும் !
நாம் எல்லோரும் ஐயாவாள் ! தைய தக்க தையா !

கங்கா ஸ்நானம் ஆச்சாவென களிப்போமே மறந்ததா ?
எங்குமுள கிணற்றிலெல்லாம் கங்கை நீர் பெருகிடுமே !

கற்பனையே உண்மையென கதைத்துக் குதிக்கலாம்.
விற்பனையும் செய்யலாம்; வீணருக்கா பஞ்சம் ?

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
21.06.2018.
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2102 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 22 Jun 2018, 09:01

531
சுவாமி !

சாவதற்கு சற்று முன்பு சன்யாசி ஆகிவிட்டால்
கூவக் கூட்டம் வரும் குதித்துக் குதித்தாடும்.
சொட்டு நிலம் வளைத்து சமாதி கட்டிவிடும்.
கொட்டு தாரையொடு கூச்சலிடும் ஆண்டாண்டு !

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
22.06.2018.
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2103 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 22 Jun 2018, 21:58

532
பயன் என் கொல் ?

போதுமென்ற மனம் கொண்டால் பொருட்களின் பயன்தான் ஏது ?.
ஏதும் வேண்டாம் எனிலோ ஏனோ இருக்கவேண்டும் ?

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
22.06.2018
0 x

kvchellappa
Posts: 3513
Joined: 04 Aug 2011, 13:54
x 804
x 221

#2104 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by kvchellappa » 23 Jun 2018, 02:49

Iruppthum iRappathum IRaivan arulanro?
iruppin viruppu veRuppaRRU irutthal Iraivan urai anro?
(I cannot write poems - Being is bliss).
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2105 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 23 Jun 2018, 06:01

533
சூர்ய காயத்ரி

அவ்வொளிமய ஆதவனின் சுடர்மிகுக் கதிர்கள்
எமதுள்ளம் புகுந்து மிளிரச் செய்யட்டும்.

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
10.09.2017
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यधीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

தத் ஸவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி
தியோ யோ ந ப்ரசோதயாத்
2 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2106 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 23 Jun 2018, 10:34

534
கடவுள் வாழ்த்து

வெள்ளாடை தரித்தானை, வீர்யமுடையானை,
வெண்ணிறத்தானை, நாற்கையானை,
இன்முகத்தானை மனத்தில் இருத்துவோம் !
இடரனைத்தும் விலகிவிடும் !

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
23.06.2018
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்
ப்ரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே.
1 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2107 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 24 Jun 2018, 00:05

535
ஆர்ப்பாட்டம்

கேடுகள் தீர்ந்திட கூச்சல் தேவையா ?
தேடினால் நிம்மதி நாடி வந்திடும் !

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
24.06.2018.
0 x

vgovindan
Posts: 1603
Joined: 07 Nov 2010, 20:01
x 56
x 112

#2108 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by vgovindan » 24 Jun 2018, 16:17

அன்றைய உணவினை அன்றே ஈட்டாது,
ஆறு தலைமுறைக்குச் சேர்த்து வைத்து,
அதுவும் போதாதென அடுத்தவன் சொத்துக்கும்
ஆசைப்படும் ஆறறிவு படைத்த மாக்கள்,

இயற்கையன்னையைச் சூறாடாதிருக்க,
இயம்பியதுதான் போதுமென்ற வசனம்;
ஏதும் வேண்டாமென்றிருப்பவன்,
எடுப்பவனுக்கு ஈடுகட்டவென்றறிவோம்.
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2109 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 25 Jun 2018, 08:13

536
உபாயம்

வெட்டிப் பேச்சு ஓங்கி ஒலிக்கும்.
வெட்டிப் பேசு; ஓடி ஒளியும்.

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
25.06.2018.
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2110 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 26 Jun 2018, 04:26

537
அதௌ கீர்த்தனாரம்பத்திலே

இதோ ஒரு சப்பளாக்கட்டை. இதோ ஒரு ஏகதந்தி.
ஏதோ ஒரு பாட்டெடுத்து இட்டத்துக்கு மெட்டமைத்து
தத்தோம் தித்தோம் என்று தாறுமாறா கூச்சலிட்டு

ஏடாகூடமாக எதையெதையோ சொல்லிவைத்து
ஆடாத ஆட்களையும் ஆட்டம் போடவைத்தால்
ஓடான சில வயிறை ஒருவாறு நிரப்பிடலாம்.

ஈஸ்வரோ ரக்ஷது.

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
26.06.2018.
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2111 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 27 Jun 2018, 06:02

538
மாற்றம்

மெத்தப் படிப்பதெல்லாம் சித்தம் தெளிவதற்கே.
எத்தனை பார்வையுண்டோ அத்தனையும் அறியவேண்டும்.
முன்னோர் சொன்னதெல்லாம் முடிவெனக் கொள்ளலாமோ ?
இன்னமும் மாற்றம் வரும். இயல்பெனக் கொள்ள வேண்டும்.

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
27.06.2018
1 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2112 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 28 Jun 2018, 09:12

539
சின்னா பின்னம்

சதி செய்து பின்னே விதி என்றுரைத்தனர்.
மதி மங்கிப் போனதே. கதி ஏதும் உண்டோ ?
துதி செய்து பாடினும் பதில் ஏதும் கிட்டுமோ?
எதில் போய் முடியுமோ ? நதி மடிதான் விடிவோ ?

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
28.06.2018.
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2113 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 28 Jun 2018, 22:33

540
கடல்கடந்த கிச்சாமி

மடைதிறந்து கதறினார் மலையொத்த கிச்சாமி.
நடையிடையில் அன்னையுடல் நாதியின்றிக் கிடந்தது.

கடல்கடந்து சென்றதனால் கதியில்லை என்றனர்.
உடலெடுக்க மறுத்தனர் உறவினர் அனைவரும்.
சங்குச்சாமி சொன்னாரென சாதியில் விலக்கினர்.

“எங்குமுண்டோ இக்கொடுமை ? ஏனிந்த மடத்தனம் ?”
பொங்கினார்; சாடினார். “பொல்லா மடையர்காள் !
இங்கேயே எரிப்பேன் ! இவ்வீடே மயானம் !” என்றார்.

ஊர்கூட்டித் தவித்தனர்; ஊளையிட்டுக் கூவினர்.
‘பார்கூடிப் பழிக்குமே’ பதறினர் பாவிகள்.

“யாரென்ன சொல்வது ? யாமெல்லாம் சோதரர் !”
சேர்ந்தனர்; சுமந்தனர். சுடுகாடு அழைத்தது !

கிச்சாமி அன்னையுடன் கீழ்மையும் எரிந்தது !
அச்சாமி அறிந்ததும் அவர் அடிவயிறும் எரிந்தது !

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
28.06.2018.
0 x

vgovindan
Posts: 1603
Joined: 07 Nov 2010, 20:01
x 56
x 112

#2114 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by vgovindan » 06 Jul 2018, 03:18

திருவடியிணை

இறைவா நின் திருவடியிணை விட
இயலாது இயலாது

ஈன்றெடுத்துப் பாலூட்டி
இரவு பகல் விழித்திருந்து
தாலாட்டி வளர்த்த அன்னை,

தன்பசியும் நோக்கிடாது
தனயனென்று சோறளித்துக்
காத்திட்ட தந்தையோடு,

கைப்பிடித்துக் காதலித்தென்
மெய்யுறவாய் பலகாலம்
துணை நின்ற மனைவியுமே,

ஈரைந்து திங்கள் தவமிருந்து
இல்லாளும் ஈன்றெடுத்த
இனிய மழலை மக்களுடனே

உற்றாரும் உறவினரும்
உழைத்தீட்டிய செல்வங்களும்
ஏனிந்த உயிர்தானுமே

ஆணை நீ இடுவாயாகில்
ஆண்டவா தயக்கம் சிறிதின்றி
பேரவாவுடன் இக்கணமே

விடத்துணிவேன் - ஆயின்
இறைவா நின் திருவடியிணைதன்னை
இயலாது நான் விட்டிடவே.


(Inspired by Kanaka Dasa's 'Toredu jivisabahude')
1 x

vgovindan
Posts: 1603
Joined: 07 Nov 2010, 20:01
x 56
x 112

#2115 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by vgovindan » 04 Aug 2018, 02:09

மனிதப் பிறவி

வேண்டுவனே பிறவிகள் தொடர்ந்து,
வேண்டுவனே மற்றெந்தப் பிறவியும்;
வேண்டேனே மனிதப் பிறவி மட்டும்.

பாறை, மண், கல், செடி கொடி, ஊர்வன,
பறவையினம், விலங்கினமாயினும் கூட,
பல நூறு கோடிப் பிறவிகள் நீ தருவாய்;

உள்ளதனை நீ சுருட்டினாலும், அடுத்து,
உலகங்களைத் திரும்ப நீ நீட்டினாலும்,
உனதடியிணை நான் மறந்தே போயினும்,

உன்னையுள்ளபடி கண்டுகொண்டேன்;
உனதருள் என்றும் எனக்குண்டு - ஆயின்,
உன்மத்தம் பிடித்தலையும் மனித இனம்,

தனக்கே நீயென்று தறிகெட்டலையுதைய்யா;
தவமும், நெறிகளும், வழிபாட்டு முறைகளும்,
தவறி இன்று வெறும் பேராசை மிகுந்ததந்தோ!

மற்ற இனங்கனைத்தும் மனிதனுக்கு இன்று,
மாத்திரம் உணவானது கண்டிலையோ, சொல்;
மனிதப் பிறவி வேண்டேன், வேண்டேனே.
1 x

Ponbhairavi
Posts: 1075
Joined: 13 Feb 2007, 08:05
x 65
x 89

#2116 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Ponbhairavi » 11 Aug 2018, 18:59

delete
0 x

Ponbhairavi
Posts: 1075
Joined: 13 Feb 2007, 08:05
x 65
x 89

#2117 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Ponbhairavi » 11 Aug 2018, 19:12

post deleted andwithdrawn by the author
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2118 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 15 Aug 2018, 12:48

541
மொழியாக்கம்
பஜ கோவிந்தம் – 1

அரியைப் பாடிடு, அரியைப் பாடிடு,
        அரியைப் பாடிடு அறிவிலியே !
அரியைக் காணவுள அரியவொரு நாளில் - நீ
        உருப்போடுவது உதவிடாதென்றறி !

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா
07.11.2006.भज गोविन्दं भज गोविन्दं
गोविन्दं भज मूढमते ।
सम्प्राप्ते सन्निहिते काले
नहि नहि रक्षति डुकृङ्करणे ॥

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே ;
ஸம்ப்ராப்தே சந்நிஹிதே காலே
நஹி நஹி ரக்ஷதி டுக்ருஞ் கரணே .
1 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2119 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 15 Aug 2018, 20:26

43
மொழியாக்கம்
பஜ கோவிந்தம் - 5

அலைந்து செல்வம் ஈட்டும் வரையில்
        அருகே நிற்கும் நட்பும் உறவும்.
குலைந்த நிலையில், முதிர்ந்த வயதில்
        கூடிக் குலாவ யாரே வருவர் ?

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா,
12.05.2007.यावद्वित्तोपार्जन सक्तः
स्तावन्निज परिवारो रक्तः ।
पश्चाज्जीवति जर्जर देहे
वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥ ५॥

யாவத் வித்தோ பார்ஜன ஸக்த :
ஸ்தாவன் நிஜ பரிவாரோ ரக்த :
பஸ்சாத் ஜீவதி ஜர்ஜர தேஹே
வார்த்தாம் கோபி ந ப்ருச்சதி கேஹே .
1 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2120 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 17 Aug 2018, 01:54

542
மொழியாக்கம்
பஜ கோவிந்தம் – 9

நல்லோர் நட்பில் பற்றுகள் அகலும் ;
        பற்றிலா நிலையில் ஆசைகள் அழியும் .
ஆசைகள் அழியின் பரம்பொருள் தெரியும் !
        வாழ்வின் பேரின்ப நிலையும் அதுவே !

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா
07.11.2006.सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं
निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वम् ।
निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं
निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः ॥

ஸத்சங்கத்வே நிஸ்ஸங்கத்வம்
நிஸ்ஸங்கத்வே நிர்மோஹத்வம்
நிர்மோஹத்வே நிஶ்சலதத்வம்
நிஶ்சலதத்வே ஜீவன்முக்தி:
1 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2121 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 17 Aug 2018, 17:33

543
மொழியாக்கம்
பஜ கோவிந்தம் – 10

வயது முதிர்ந்தால் காமம் மறையும்.
        நீரது வரண்டால் தடாகம் மறையும்.
வசதி குறைந்தால் சுற்றம் மறையும்.
        உண்மை அறிந்தால் பிறவிகள் மறையும் !

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா
29.04.2007.वयसि गते कः कामविकारः
शुष्के नीरे कः कासारः ।
क्षीणे वित्ते कः परिवारः
ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः ॥

வயஸி கதே க: காமவிகார:
ஶுஷ்கே நீரே க: காஸார:
க்ஷீணே வித்தே க: பரிவார:
ஞாதே தத்த்வே க: ஸம்ஸார:
1 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2122 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 18 Aug 2018, 01:33

.
vgovindan, rshankar :
Thanks ! Thanks !
0 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2123 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 18 Aug 2018, 01:33

241
மொழியாக்கம்
பஜ கோவிந்தம் – 11

பணம், உறவு, இளமை எனப் பெருமை கொளல் வேண்டா;
        கணப்பொழுதில் அனைத்தையுமே அழித்துவிடும் காலம்.
சகம் அனைத்தும் மாயம் என உணர்ந்திருத்தல் வேண்டும்;
        பரம நிலை அடையும் முறை தெரிந்துகொள வேண்டும்.

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா
19.05.2007.मा कुरु धनजनयौवनगर्वं
हरति निमेषात्कालः सर्वम् ।
मायामयमिदमखिलं हित्वा
ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ॥

மா குறு தனஜன யௌவன கர்வம்
ஹரதி நிமேஷாத் கால: ஸர்வம்;
மாயா மயமிதமகிலம் ஹித்வா
ப்ரஹ்மபதம் த்வம் ப்ரவிஶ விதித்வா.
1 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2124 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 19 Aug 2018, 05:03

38
மொழியாக்கம்
பஜ கோவிந்தம் – 12

காலையும்-மாலையும், இரவும்-பகலும்,
        கோடையும்-குளிரும்,   சென்றிடும்; வந்திடும்.
காலமும் கரையும்; ஆயுளும் குறையும்.
        ஆசை மட்டும் நிலைத்து நிற்பதேன் ?

ப்ரத்யக்ஷம் பாலா
12.05.2007.दिनयामिन्यौ सायं प्रातः
शिशिरवसन्तौ पुनरायातः ।
कालः क्रीडति गच्छत्यायु:
तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥ १

தினயாமின்யௌ ஸாயம் ப்ராத:
ஶஶிர வசந்தௌ புனராயாத:
கால: க்ரீடதி கச்சத்யாயு:
ததபி ந முஞ்சத்யாஶாவாயு:
2 x

Pratyaksham Bala
Posts: 3399
Joined: 21 May 2010, 16:57
x 135
x 97

#2125 Re: KavithaigaL by Rasikas

Post by Pratyaksham Bala » 19 Aug 2018, 10:21

.
thanjavooran:
Thanks !
0 x

Post Reply