Lyrics Needed - Senthil maanagar vazhum singara velanai

Classical Dance forms & related music
Post Reply
preyas
Posts: 161
Joined: 13 Mar 2010, 02:24

#1 Lyrics Needed - Senthil maanagar vazhum singara velanai

Post by preyas »

Can someone post advise on the following questions on the varnam - Senthil maanagar vazhum singara velanai Abhogi Adi Pandanallur Srinivasan Pillai

1. Can some one post lyrics on this varnam
2. Can some one tell me if this song is available and if so where

rshankar
Posts: 13754
Joined: 02 Feb 2010, 22:26
x 847
x 31

#2 Re: Lyrics Needed - Senthil maanagar vazhum singara velanai

Post by rshankar »

This varNam was composed (and choreographed by Smt. Indira Rajan) by the late Pandanallur Sri Srinivasa Pillai for the arangETRam of one of his students. The varNam is usually performed by the students in Sri Sinivasa Pillai's lineage of disciples.

Shyama
Posts: 13
Joined: 01 Feb 2007, 08:52

#3 Re: Lyrics Needed - Senthil maanagar vazhum singara velanai

Post by Shyama »

Hello! Can someone please share the notations for this farnham? Thanks!!

Lakshman
Posts: 13703
Joined: 10 Feb 2010, 18:52
x 54

#4 Re: Lyrics Needed - Senthil maanagar vazhum singara velanai

Post by Lakshman »

Here are the lyrics. Corrections welcome. The video is available on youtube.

sendil mAnagar vAzhum (pv). rAgA: AbhOgi. Adi tALA. Pandanallur Srinivasa Pillai.

P: sendil mAnagara vAzhum singAra vElavarai en cintaiyil vaittu cittam kalangudaDi
A: mUvAyiravar pUjitta muppuram erittavarkku Om enum mantirattai eDutturaitta emmAn
varuvArO solluvAi varum vazhi kAttu ninrEu maruva samayam idu manamirangi azhaittu vA
(muktAyisvara sAhitya)
vaLLiyai maNam koLLa vEDan uruveDuttu mAnai tEDi vanda mAyavanai
avarai ninaindu ennuLLam urugudaDi mAran tUvum kaNai mArbinil tOrudE
C: pAngi en nilai arindu solvAi patiyAna kumaraniDam
1: parama svarUpa parandAman maruganiDam
2: kUr vaDivEL koNDu vel maram aNindu vanda vEDavarai venra surapatiye
3: dEvar kulam kAkka dEvi annaiyiDam veTrivEl vAngi
sUra padumanai vadam seidu sEval mayilumAi koNDavarai
avariDam nADi enadu nilai kUri anbuDan aNaittu varuvAn ini
avar karam paTri anbuDan aNaittiDa anudinam sallApa ulhAsam kulaviDa

Shyama
Posts: 13
Joined: 01 Feb 2007, 08:52

#5 Re: Lyrics Needed - Senthil maanagar vazhum singara velanai

Post by Shyama »

Thank you very much, Lakshman Sir!!

Post Reply