Pantula Rama @ bhartiya vidya bhavan 08 12 2018

Review the latest concerts you have listened to.
Post Reply
Swami
Posts: 69
Joined: 21 Dec 2015, 06:47
x 2
x 7

#1 Pantula Rama @ bhartiya vidya bhavan 08 12 2018

Post by Swami » 08 Dec 2018, 22:22

1. Ninnu kori - mohanam - adi - poochi srinivasa iyengar
2. Gananathane guna bothane - saranga - adi - periya swami tooran
swaras @ pallavi
3. pariyachakama mata - vanaspati - rupakam - tygarajar
alapana , swaras @ pallavi
4. enneramum unthan - devagandhari - adi2kalai - gopala krishna bharati
5. banturiti kolu - hamsanadam - adi - tygarajar
alapana , neraval @ rAma nAma manu vara khaDga mivi , swaras @ same
6. RTP bilahari - khanda jati triputa thalam - pallavi on narasimhar
hari srihari ahobilahari
narasimha mamava
ragamalika swaras : bowli , kedaram
7. kapi - jayadevar ashtapathi
8. mangalam
0 x

Post Reply