need meaning of ranganatha panchakam

Post Reply
ajaysimha
Posts: 561
Joined: 19 Apr 2018, 18:16
x 1
x 12

#1 need meaning of ranganatha panchakam

Post by ajaysimha » 04 Jan 2019, 20:07

hi rasikas,

could any one post meanings for ranganatha panchakam by venkatakavi
lyrics source:
http://www.venkatakavi.org/ovk/compositions.html?id=418

sveeyatara bhāsakara
Rāgamālikā shlōkam Khaṇḍa gati

sveeyatara bhāsakara chhanda maṇiyukta phaṇa maṇḍita bhujanga shayanam
mēghavara vāsaka suvarṇagiri saubhaga parabhavam ananta ruchiram
leenakara chanda bhuvanatraya mudākara shucim adhika bhooṣhaṇakaram
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam


roopamava bōdham ati nootana manōgnya madanam bhuvana mangaḷakaram
vāridhi sutākara sudhākara sukhātura sumādhura susheelana padam
bhoota mahadādayam alankrta kaḷēbaram akhaṇḍa karuṇālaya mukham
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

rāchara charāchara parādhika durākrti murādi paṭu bheekara tanum
nārada varādi nuta neerada nibhākara manōratha sumādhura padam
nādayuta geeta paravēda nindānagha sanātana janādhika vrtam
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

siddhasura chāraṇa sananda sanakādaya muneendra gaṇa ghōṣhaṇaparam
nitya rachaneeya vachaneeya rasaneeya ramaṇeeya kamaneeyata param
padmadaḷa bhāsa makaranda parihāsa nijabhakta bhava mōchanakaram
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

hēma makuṭādi kaṭakābharaṇa kankaṇa samujjvala manōhara tanum
geeta naṭanādaya kalāvrta sudhāmrta niranjana sumangaḷakaram
bhāgavata rāma charitāmala dhureeṇa vacanādi paripooritakaram
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam
0 x

srkris
Site Admin
Posts: 3461
Joined: 02 Feb 2010, 03:34
x 32
x 43

#2 Re: need meaning of ranganatha panchakam

Post by srkris » 05 Mar 2019, 03:41

A more standard transliteration of the same text is available at
http://www.prapatti.com/slokas/english/ ... chakam.pdf
0 x

ajaysimha
Posts: 561
Joined: 19 Apr 2018, 18:16
x 1
x 12

#3 Re: need meaning of ranganatha panchakam

Post by ajaysimha » 14 Jun 2019, 21:06

thanks for sharing the link!
0 x

Post Reply