Hemmige S Prashanth - Gayana Samaja - 25-Aug-2019

Review the latest concerts you have listened to.
Post Reply
ranjanimalavi
Posts: 278
Joined: 17 Feb 2007, 06:15
x 7

#1 Hemmige S Prashanth - Gayana Samaja - 25-Aug-2019

Post by ranjanimalavi »

Hemmige S Prashanth - Vocal
T K V Ramanujacharlu - Violin
B R Srinivas - Mridangam
S N Narayanamurthy - Ghatam

1. Mayuranatham - Dhanyasi - MD (S)
2. Bhakthi Biksha - Sankarabharanam - T (RNS)
3. Hiranmayim Lakshmim - Lalitha - MD
4. Chakkani Raja - Kharaharapriya - T (RNS)
5. Thani

I missed few in the beginning and have to leave after thani

Raman

ark07
Posts: 45
Joined: 08 Feb 2018, 14:17
x 16

#2 Re: Hemmige S Prashanth - Gayana Samaja - 25-Aug-2019

Post by ark07 »

Complete song list.

1. sahana - karuNimpa
2. cakravAka - sarOjanAbha dayArNava (S at pallavi)
3. saraswati - anuraagamulE
4. dhanyAshi - mAyUranAtham anisham (A, S at pallavi)
5. shankaraabharaNam - bhakthi biccha (A, N & S at pallavi)
6. Lalita - hiraNmayeem
7. Kharaharapriya - chakkani raaja (A, N & S at Chikkani Paalu Meegada)
Thani avarthanam
8. Saveri - RTP - (pallavi: karimora vinaleda hare Sri Krishna?) Mishra chapu(?) (Swaras in saveri)
9. Begada, mand(?), - (?) and asamadali samateyanu (couplets from Kannada writer DVG's magnum opus manku timmana KaGaa)
10. Behag - Naneke baDavanu
11. (?) KoLala nooduva chaturanare
12. sowraashTram - mangalam

Superb concert. Dhanyasi & Shankarabharanam were excellent.

Sachi_R
Posts: 1876
Joined: 31 Jan 2017, 20:20
x 59
x 25

#3 Re: Hemmige S Prashanth - Gayana Samaja - 25-Aug-2019

Post by Sachi_R »

I missed it as I was travelling 🙃

hnbhagavan
Posts: 1591
Joined: 21 Jun 2008, 22:06
x 1
x 10

#4 Re: Hemmig e S Prashanth - Gayana Samaja - 25-Aug-2019

Post by hnbhagavan »

Missed it as it happened to be Gokhulasthami activities at home.But Hemmige Prashanth concerts are a real treat.
Thank you for song list.

Post Reply